HU
starfitness-nagyret-02-pc-header.png
starfitness-nagyret-02-pc-header-1.png
starfitness-nagyret-02-pc-header.png

Házirend

Jelen Házirend előírja és meghatározza az Antiglare Power Kft által üzemeltetett Starfitness Nagyrét edzőterem szolgáltatásainak igénybevételének feltételeit, mindazon jogokat és kötelezettségeket, amelyek az edzőterem igénybevevőire vonatkoznak.

Jelen dokumentum magába foglalja mindazon rendelkezéseket, amelyek az igénybevett szolgáltatások rendeltetésszerű és biztonságos használatára vonatkoznak.

A Starfitness Nagyrét fontos célkitűzése és egyben elvárása is, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevők betartsák az emberi együttélés általános viselkedési és udvariassági szabályait. Ilyen különösen az, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevők általánosan elvárható mértékben a rendet, tisztaságot megtartják, az eszközöket csak rendeltetésüknek megfelelő módon használják, vitás helyzetben a teremvezetőhöz fordulnak, és annak döntését, véleményét a teremben tartózkodás idején kötelezően elfogadják, azt vitatni csak utólag, az edzőtermen kívül áll jogukban, így a többi szolgáltatást igénybe vevőt a szolgáltatás igénybevételében nem akadályozzák, zavarják. Természetesen jogában áll minden vendégünknek panaszával, véleményével a teremvezetőhöz fordulni, vagy akár a Vásárlók könyvébe beírni.

Házirend módosítása:

Az Antiglare Power Kft jogosult a Házirendet bármikor egyoldalúan módosítani, amelyet az internetes oldalon (www.starfitness.hu) és az edzőtermében tesz közzé.

Általános rendelkezések:

Jelen Házirend személyi hatálya mindazokra kiterjed, akik bármilyen célból az edzőterem területén tartózkodnak. Ilyen különösen az a személy, aki a Starfitness Nagyrét szolgáltatásainak igénybe vevője, szolgáltatás igénybe vevő kísérője, vagy egyéb célból ott tartózkodó személy. A Házirend területi hatálya a teljes edzőteremre és a kültéri funkcionális részre kiterjed.

A Starfitness Nagyrét szolgáltatásainak igénybevétele napijegy és/vagy bérlet megváltásával lehetséges. Vendégeink a szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges jogosultság megszerzésével (napijegy, bérlet megvásárlása) jelen Házirendben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el, az abban foglaltakat elfogadják és tudomásul veszik.

Jelen dokumentum elérhető és megtekinthető az edzőterem recepcióján, illetve cégünk internetes honlapján (www.starfitness.hu).

Starfitness Nagyrét nyitvatartási rendje:

  • Hétfőtől péntekig 06.00-22.00
  • Szombaton és vasárnap 09.00-20.00

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyitvatartási időpont egybeesik az Edzőterembe való legkorábbi belépéssel és a legkésőbbi időpontban történő elhagyásával, így megkérjük tisztelt vendégeinket, hogy a zárási időpontot megelőzően kellő időben kezdjék meg jelen dokumentum céljaiban megfogalmazottakkal összhangban a távozásra való felkészülést, komplexum elhagyását.

 

Szolgáltatás igénybevételének előfeltételei és a beléptetés szabályai:

Az edzőterem szolgáltatásai kizárólag érvényes napijeggyel vagy bérlettel vehetők igénybe. Vendégeinknek lehetősége van különböző szolgáltatások igénybevételére feljogosító bérlet váltására vagy napijegy vásárlásával történő szolgáltatás igénybevételre. Az aktuális bérletek és napijegyek listája (továbbá eszközhasználati díjak) és árjegyzéke a Recepción és honlapunkon található meg, kérjük válasza ki az Önnek leginkább megfelelőt!

Edzőterem első alkalommal történő igénybevételére vonatkozó szabályok:

Az edzőterem szolgáltatásainak első alkalommal történő igénybevételekor a vendég kitölt egy regisztrációs lapot, melyen feltüntetésre kerülnek az alábbi adatai: Név, születési idő lakcím, e-mail cím, telefonszám. Továbbá a Vendégről fényképfelvétel készül, melyet társaságunk kizárólag az azonosítás érdekében tárol és használ fel. A regisztrációs lapon feltüntetett adatok és a fénykép számítógépen rögzítésre kerülnek. A vendég a szolgáltatásokat akkor veheti igénybe, ha a regisztrációs lapját a recepción leadta és ezzel tudomásul veszi a jelen Házirendben foglaltakat, valamint hozzájárul a fénykép készítéséhez és a fényképnek, valamint adatainak a regisztráció és beléptetés érdekében történő kezeléséhez. A regisztrációs lapon megadott adatokat kizárólag a nyilvántartás érdekében, illetve választás esetén marketing anyagok megküldése érdekében, a külön Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottak szerint tartjuk nyilván és használjuk.  A vendégekről készült fényképfelvételeket kizárólag az azonosítás érdekében tároljuk és kezeljük, azokat harmadik fél részére át nem adjuk, kivéve amennyiben ezt hatóság, vagy jogszabály kötelezővé teszi.

Mindazok, akik érvényes napijegy vagy bérlet hiányában próbálják edzőtermünk szolgáltatásait igénybe venni, a szolgáltatásból további indoklás nélkül kizárhatók, a szolgáltatás igénybevételéből ideiglenesen, akár véglegesen eltilthatók. A kiutasított szabálytalankodó vendég az Antiglare Power Kft-vel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

Napijegy és a bérlet felhasználása:

A bérletek névre szólnak, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni nem lehet. A napijegy és a bérlet is meghatározott jogosultságot biztosít a vendégnek. Csak arra lehet felhasználni, amire a bérlet feljogosít.

A napijegy és a bérlet napi egyszeri belépésre jogosít fel.

Szociális területek szabályai és talált tárgyak:

A Starfitness Nagyrét a szolgáltatásait igénybe vevők részére nemek szerinti öltözőket, zárható öltözőszekrényeket és tisztálkodáshoz szükséges szociális helységeket biztosít. Az öltözőkben tartózkodni csak az edzés előtti és utáni indokolt mértékben szabad. Férfiak csak a férfi, a nők csak a női öltözőbe léphetnek be. Mindenki kizárólag csak a saját öltözőszekrényébe nyúlhat bele. Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata kötelező. Értékmegőrzésre korlátozott mértékben lehetőség van az előtérben elhelyezett értékmegőrzőben (széf).

Az öltözőszekrény és értékmegőrző kizárólag a rendeltetésének megfelelően használható. Az öltözőszekrény és értékmegőrző kizárólag az edzőterem szolgáltatásainak igénybevételével alapvetően és szorosan összefüggő tárgyak, ruházat, személyes holmi elhelyezésére szolgál.

Az öltözőszekrényeket a recepción átvett szekrénykulccsal lehet nyitni, zárni. Átöltözést követően, az edzés megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a szekrényt bezárta! Az edzést követően, távozás előtt mindig győződjön meg arról, hogy az öltözőszekrényt kiürítette és ajtaját zárt állapotba helyezte. Az öltözőszekrényben tárolt dolgokért való felelősség szabályait az felelősség szabályai című fejezetben található.

Az edzőterembe tilos táskát vagy hasonló tároló alkalmatosságot bevinni. A terembe csak az edzéshez szükséges, dolgok vihetők be. Minden egyebet kérjük, zárjon be az öltözőszekrényébe, értéktárgyait pedig helyezze el az értékmegőrzőben!

A talált tárgyakat minden az edzőterem területén tartózkodó személy a recepción köteles jegyzőkönyv felvétele mellett leadni. A talált tárgyakat az edzőterem egy hónapig őrzi, ezt követően megsemmisíti.

Az öltözőszekrények ajtaja minden este zárást követően kinyitásra és kiürítésre kerülnek. A szekrényekben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk!

Bérelhető eszközök:

A bérelhető eszközökkel kapcsolatban további információért érdeklődjön a recepción!

Előírások, korlátozások és tilalmak a Starfitness Nagyrét területén és a szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan:

A DOHÁNYZÁS az egész létesítmény területén és a bejárat 5 méteres körzetében TILOS.

Ittasan, tudatmódosító szerektől befolyásoltan a létesítmény egész területére TILOS a belépés, az ilyen személy beengedését jogosultak vagyunk megtagadni.

Tiltott teljesítménynövelők, szeszes ital drogok narkotikumok behozatala és/vagy fogyasztása a létesítmény egész területén TILOS!

A vendég felel a saját egészségügyi alkalmasságáért, így akkor jár el megfelelő körültekintéssel, ha a mozgás megkezdése előtt, illetve utána is rendszeresen sportorvosi vizsgálaton vesz részt.

Az esetleges sérülések, balesetek elkerülése érdekében minden vendég csak és kizárólag megfelelő fizikai, egészségügyi és pszichés állapotban léphet be a létesítmény területére és veheti igénybe a szolgáltatásokat.

A szolgáltatások fertőző betegséggel rendelkező vendégek által nem vehetők igénybe!

Az általános higiénia és tisztaság megtartása és fenntartása érdekében a szolgáltatást igénybe vevő köteles betartani az arra vonatkozó és elvárható szabályokat. A terembe csak sportöltözetben, kizárólag beltéren használt sportcipőben szabad belépni, papucsban belépni TILOS! A teremben kötelező váltóruha (sportruházat) és zárt váltócipő használata. A teremben kötelező a törölköző használat a gépek használata közben.

Az öltözéknek alkalmas kell lennie az edzésre, nem lehet kihívó és kirívó, a testet megfelelően takarnia kell. Ennek elbírálása (megfelelőség) a terem alkalmazottjainak kizárólagos jogosultsága.

Az eszközök használata után a szolgáltatást igénybe vevőnek higiénia és tisztaság megtartása és fenntartása érdekében az edzőterem által biztosított fertőtlenítő szerrel és papírtörlővel olyan állapotba kell hozni az általa használt eszközt, hogy az a következő vendég számára használatra alkalmas legyen.

Az edzőterem zenét szolgáltat, egyéb zene csak fülhallgatón keresztül, személyi használatra lehetséges.

A szolgáltatások igénybevétele során csak zárt, műanyag palackban lévő folyadék fogyasztható.

A teremben mást edzésében zavarni, indokolatlanul korlátozni tilos, az emberi együttélés alapvető szabályait be kell tartani.

TILOS olyan magatartást tanúsítani, ami jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik, bűncselekménynek minősül vagy közerkölcsöt sért.

A Starfitness Nagyrét területén csak és kizárólag az Antiglare Power Kft jogosult szolgáltatást nyújtani, kereskedelmi tevékenységet folytatni, így az Antiglare Power Kft engedélye nélkül TILOS bármilyen szolgáltatást nyújtani, értékesíteni, marketing célú tevékenységet folytatni, szórólapot elhelyezni, hang és képfelvételt készíteni, bármi nemű tevékenységet, aktivitást szervezni, vagy ezeken akár vendégként részt venni!

Tilos a Starfitness Nagyrét területére bevinni bármilyen olyan dolgot, tárgyat, eszközt, ami alkalmas az ember testi épségének és vagy egészségének veszélyeztetésre. Tilos ételt, italt- kivéve (zárt, műanyag palackban lévő folyadék), élő állatot bevinni a létesítmény területére.

Aki nem így viselkedik, azt a terem alkalmazottjai figyelmeztethetik, szükség esetén távozásra felszólíthatják, aminek önként köteles eleget tenni!

Minden vendég köteles az eszközöket rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni és megtenni mindent annak érdekében, hogy az eszköz folyamatosan és mások által is használható állapotban maradjon. Ezért többek között ügyelni kell arra, hogy a bőrrel borított eszközökre súlyzót, nehéz vagy egyéb személyes tárgyat rakni tilos!

A Házirend súlyos és/vagy szándékos megszegése a teremből való kitiltással járhat. Ha a vendég a neki felróható okból kitiltásra kerül, az Antiglare Power Kft nem köteles visszaadni a jegy/vagy a bérlet fel nem használt részét, másrészt időszakosan vagy véglegesen megtagadható a beléptetése.

A Starfitness Nagyrét edzőteremben egyszerre tartózkodó személyek számát korlátozhatja a rendelkezésre álló öltöző szekrények száma. Továbbá az eszközök hozzáférhetőségét a Vendégek száma részben korlátozhatja, így nem tudjuk garantálni, hogy jogosultsága ideje alatt adott vendég minden eszközt használni tud, vagy az általa elképzelt ideig tud használni egy adott eszközt. Mindez a pillanatnyi telítettség függvényében változhat.

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személyek, akik a létesítmény területén tartózkodnak, kötelesek a fenti rendelkezések megszegésével az Antiglare Power Kft-nek okozott károkat – ideértve azt az esetet is, amikor az Antiglare Power  köteles a károkozó helyett más személyek irányában helyt állni – megtéríteni.

Az Starfitness Nagyrét edzőterem területén található eszközök és szolgáltatások kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használhatók, vagy vehetők igénybe.

Egyéb felelősségi szabályok:

Az Antiglare Power Kft nem vállal felelősség olyan személyi és vagy vagyoni károkért, amelyek abból erednek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő Vendég az eszközöket, szolgáltatásokat nem rendeltetésszerűen veszi igénybe, vagy a kár, a jogszabályok, illetve a Házirendben foglaltak be nem tartására vezethető vissza, vagy azt a károsult saját magatartásával maga okozta. Az ilyen jellegű és így keletkező károk megtérítéséért a károkozó felel.

A Starfitness Nagyrét területén mindenki kizárólag saját felelősségére tartózkodhat, illetve az edzőterem szolgáltatásait mindenki kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.

Minden vendégnek tisztában kell lenni azzal, hogy milyen a fizikai és egészségi állapota, így az ő felelőssége, hogy ezeknek megfelelő edzésformát, eszközöket (különösen figyeljen a megfelelő súlyválasztásra, ami szükséges, hogy igazodjon erőnlétéhez, fizikai, egészségügyi állapotához), szolgáltatásokat válasszon. Az Antiglare Power Kft mindazon esetlegesen bekövetkezett károkért, balesetekért kizárja a felelősségét, amik az előzőekben felsoroltak helytelen választásból erednek.

Rendkívüli események és kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség:

Minden Vendég köteles jelezni a recepción az általa tapasztalt vagy tudomására jutott rendkívüli eseményeket, az edzőterem területén található eszközökben, berendezésekben bekövetkezett meghibásodást, sérülést vagy a jelen Házirendben foglaltak megsértését a további károk, károsodások megakadályozása érdekében.

Öltözőszekrényekre, értékmegőrzőre és egyéb dolgokra vonatkozó felelősségi szabályok:

Az öltözőszekrényben elhelyezett tárgyak megóvásának érdekében a vendégek kötelesek ellenőrizni a szekrények bezárásakor, az öltöző elhagyása előtt, hogy a szekrény ajtaja ténylegesen bezáródott-e, illetve távozás előtt kötelesek ellenőrizni, hogy a szekrényt kiürítették-e. A bérlethez vagy a napi jegyhez kapott szekrénykulcsot és értékmegőrző kulcsot a vendég köteles magánál, mások számára nem hozzáférhetően, biztonságban tartani. Az Antiglare Power Kft nem vállal semmilyen felelősséget értékmegőrzőn kívül, sportolás, edzés, várakozás közben a területén letett, elhelyezett tárgyakban (ide értve az értéktárgyakat is) bekövetkezett károkért, azok eltulajdonításáért, illetve elvesztésért.

Az Antiglare Power Kft nem vállal semmilyen felelősséget az öltözőszekrényekben elhelyezett értéktárgyakban bekövetkezett károkért, ill. azok eltulajdonításáért sem.

Kép- és hangfelvétel készítésével kapcsolatos rendelkezések:

Felhívjuk a Vendégek figyelmét, hogy edzőtermünkben vagyonvédelmi és biztonsági célból kamerarendszer működik! A szolgáltatás igénybevételével (jegy vásárlás, bérlet váltás) ennek tényét a Vendég tudomásul veszi, egyúttal hozzájárul, és beleegyezik felvételek készítéséhez és tárolásához. A felvételeket az Antiglare Power Kft. kizárólag vagyonvédelmi és biztonsági célból jogosult felhasználni. Az Antiglare Power Kft. a felvételeket egy évig tárolja, azt követően megsemmisíti. Az Antiglare Power Kft. a felvételeket harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha arra hatóság, vagy jogszabály kötelezi.

Az edzőteremben igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések:

14 éven aluli gyerek csak szülői engedéllyel tartózkodhat az edzőteremben.

Az edzőteremben utcai cipő és papucs és minden féle utcai viselet (pl. utcai cipő, farmernadrág) használata tilos. A szolgáltatásokat csak megfelelő sportöltözékben lehet igénybe venni (ilyen különösen a sportcipő, póló, trikó, top, sportnadrág). Az edző gépek, eszközök használata során törülköző használata kötelező. 

A gépeket és az eszközöket a használatot követően a szolgáltatást igénybe vevő köteles az edzőterem által biztosított fertőtlenítő folyadékkal és papírtörlővel letisztítani, ill. az általa használt eszközöket, gépeket alaphelyzetbe állítani, vagy a tároló helyére visszahelyezni.

A szolgáltatást igénybe vevő vendégek kötelesek úgy igénybe venni a szolgáltatásokat, hogy az mások egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse.

Étel, ital bevitele az edzőtérbe szigorúan tilos. Ez alól csak a PET palackos ital bevitele képez kivételt.

Hintőpor, magnézium por használata tilos.

Olyan eszközök, mint pl. a kardiogépek, amik kizárólag bemelegítési célt szolgálnak, csak korlátozott ideig vehetők igénybe. Ennek időtartama maximum egy óra.

Rendkívüli eseményről az azt észlelő Vendég elsődlegesen a recepcióst köteles haladéktalanul értesíteni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesíteni kell az alábbi szerveket:

Mentők (baleset esetén): 104

Tűzoltóság (tűz esetén): 105

Rendőrség (rendbontás esetén): 107

Általános segélyhívó (bármely vagy egyéb esetben): 112

 

 

 

 

 

 

 

A fenti Házirend 2023. április 11. napjától hatályos

Készült: Budapest, 2023.04.11.

Jóváhagyta: Szalai Bence az Antiglare Power Kft ügyvezetője

Házirend

Jelen Házirend előírja és meghatározza az Antiglare Power Kft által üzemeltetett Starfitness Nagyrét edzőterem szolgáltatásainak igénybevételének feltételeit, mindazon jogokat és kötelezettségeket, amelyek az edzőterem igénybevevőire vonatkoznak.

Jelen dokumentum magába foglalja mindazon rendelkezéseket, amelyek az igénybevett szolgáltatások rendeltetésszerű és biztonságos használatára vonatkoznak.

A Starfitness Nagyrét fontos célkitűzése és egyben elvárása is, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevők betartsák az emberi együttélés általános viselkedési és udvariassági szabályait. Ilyen különösen az, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevők általánosan elvárható mértékben a rendet, tisztaságot megtartják, az eszközöket csak rendeltetésüknek megfelelő módon használják, vitás helyzetben a teremvezetőhöz fordulnak, és annak döntését, véleményét a teremben tartózkodás idején kötelezően elfogadják, azt vitatni csak utólag, az edzőtermen kívül áll jogukban, így a többi szolgáltatást igénybe vevőt a szolgáltatás igénybevételében nem akadályozzák, zavarják. Természetesen jogában áll minden vendégünknek panaszával, véleményével a teremvezetőhöz fordulni, vagy akár a Vásárlók könyvébe beírni.

Házirend módosítása:

Az Antiglare Power Kft jogosult a Házirendet bármikor egyoldalúan módosítani, amelyet az internetes oldalon (www.starfitness.hu) és az edzőtermében tesz közzé.

Általános rendelkezések:

Jelen Házirend személyi hatálya mindazokra kiterjed, akik bármilyen célból az edzőterem területén tartózkodnak. Ilyen különösen az a személy, aki a Starfitness Nagyrét szolgáltatásainak igénybe vevője, szolgáltatás igénybe vevő kísérője, vagy egyéb célból ott tartózkodó személy. A Házirend területi hatálya a teljes edzőteremre és a kültéri funkcionális részre kiterjed.

A Starfitness Nagyrét szolgáltatásainak igénybevétele napijegy és/vagy bérlet megváltásával lehetséges. Vendégeink a szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges jogosultság megszerzésével (napijegy, bérlet megvásárlása) jelen Házirendben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el, az abban foglaltakat elfogadják és tudomásul veszik.

Jelen dokumentum elérhető és megtekinthető az edzőterem recepcióján, illetve cégünk internetes honlapján (www.starfitness.hu).

Starfitness Nagyrét nyitvatartási rendje:

  • Hétfőtől péntekig 06.00-22.00
  • Szombaton és vasárnap 09.00-20.00

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyitvatartási időpont egybeesik az Edzőterembe való legkorábbi belépéssel és a legkésőbbi időpontban történő elhagyásával, így megkérjük tisztelt vendégeinket, hogy a zárási időpontot megelőzően kellő időben kezdjék meg jelen dokumentum céljaiban megfogalmazottakkal összhangban a távozásra való felkészülést, komplexum elhagyását.

 

Szolgáltatás igénybevételének előfeltételei és a beléptetés szabályai:

Az edzőterem szolgáltatásai kizárólag érvényes napijeggyel vagy bérlettel vehetők igénybe. Vendégeinknek lehetősége van különböző szolgáltatások igénybevételére feljogosító bérlet váltására vagy napijegy vásárlásával történő szolgáltatás igénybevételre. Az aktuális bérletek és napijegyek listája (továbbá eszközhasználati díjak) és árjegyzéke a Recepción és honlapunkon található meg, kérjük válasza ki az Önnek leginkább megfelelőt!

Edzőterem első alkalommal történő igénybevételére vonatkozó szabályok:

Az edzőterem szolgáltatásainak első alkalommal történő igénybevételekor a vendég kitölt egy regisztrációs lapot, melyen feltüntetésre kerülnek az alábbi adatai: Név, születési idő lakcím, e-mail cím, telefonszám. Továbbá a Vendégről fényképfelvétel készül, melyet társaságunk kizárólag az azonosítás érdekében tárol és használ fel. A regisztrációs lapon feltüntetett adatok és a fénykép számítógépen rögzítésre kerülnek. A vendég a szolgáltatásokat akkor veheti igénybe, ha a regisztrációs lapját a recepción leadta és ezzel tudomásul veszi a jelen Házirendben foglaltakat, valamint hozzájárul a fénykép készítéséhez és a fényképnek, valamint adatainak a regisztráció és beléptetés érdekében történő kezeléséhez. A regisztrációs lapon megadott adatokat kizárólag a nyilvántartás érdekében, illetve választás esetén marketing anyagok megküldése érdekében, a külön Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottak szerint tartjuk nyilván és használjuk.  A vendégekről készült fényképfelvételeket kizárólag az azonosítás érdekében tároljuk és kezeljük, azokat harmadik fél részére át nem adjuk, kivéve amennyiben ezt hatóság, vagy jogszabály kötelezővé teszi.

Mindazok, akik érvényes napijegy vagy bérlet hiányában próbálják edzőtermünk szolgáltatásait igénybe venni, a szolgáltatásból további indoklás nélkül kizárhatók, a szolgáltatás igénybevételéből ideiglenesen, akár véglegesen eltilthatók. A kiutasított szabálytalankodó vendég az Antiglare Power Kft-vel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

Napijegy és a bérlet felhasználása:

A bérletek névre szólnak, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni nem lehet. A napijegy és a bérlet is meghatározott jogosultságot biztosít a vendégnek. Csak arra lehet felhasználni, amire a bérlet feljogosít.

A napijegy és a bérlet napi egyszeri belépésre jogosít fel.

Szociális területek szabályai és talált tárgyak:

A Starfitness Nagyrét a szolgáltatásait igénybe vevők részére nemek szerinti öltözőket, zárható öltözőszekrényeket és tisztálkodáshoz szükséges szociális helységeket biztosít. Az öltözőkben tartózkodni csak az edzés előtti és utáni indokolt mértékben szabad. Férfiak csak a férfi, a nők csak a női öltözőbe léphetnek be. Mindenki kizárólag csak a saját öltözőszekrényébe nyúlhat bele. Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata kötelező. Értékmegőrzésre korlátozott mértékben lehetőség van az előtérben elhelyezett értékmegőrzőben (széf).

Az öltözőszekrény és értékmegőrző kizárólag a rendeltetésének megfelelően használható. Az öltözőszekrény és értékmegőrző kizárólag az edzőterem szolgáltatásainak igénybevételével alapvetően és szorosan összefüggő tárgyak, ruházat, személyes holmi elhelyezésére szolgál.

Az öltözőszekrényeket a recepción átvett szekrénykulccsal lehet nyitni, zárni. Átöltözést követően, az edzés megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a szekrényt bezárta! Az edzést követően, távozás előtt mindig győződjön meg arról, hogy az öltözőszekrényt kiürítette és ajtaját zárt állapotba helyezte. Az öltözőszekrényben tárolt dolgokért való felelősség szabályait az felelősség szabályai című fejezetben található.

Az edzőterembe tilos táskát vagy hasonló tároló alkalmatosságot bevinni. A terembe csak az edzéshez szükséges, dolgok vihetők be. Minden egyebet kérjük, zárjon be az öltözőszekrényébe, értéktárgyait pedig helyezze el az értékmegőrzőben!

A talált tárgyakat minden az edzőterem területén tartózkodó személy a recepción köteles jegyzőkönyv felvétele mellett leadni. A talált tárgyakat az edzőterem egy hónapig őrzi, ezt követően megsemmisíti.

Az öltözőszekrények ajtaja minden este zárást követően kinyitásra és kiürítésre kerülnek. A szekrényekben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk!

Bérelhető eszközök:

A bérelhető eszközökkel kapcsolatban további információért érdeklődjön a recepción!

Előírások, korlátozások és tilalmak a Starfitness Nagyrét területén és a szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan:

A DOHÁNYZÁS az egész létesítmény területén és a bejárat 5 méteres körzetében TILOS.

Ittasan, tudatmódosító szerektől befolyásoltan a létesítmény egész területére TILOS a belépés, az ilyen személy beengedését jogosultak vagyunk megtagadni.

Tiltott teljesítménynövelők, szeszes ital drogok narkotikumok behozatala és/vagy fogyasztása a létesítmény egész területén TILOS!

A vendég felel a saját egészségügyi alkalmasságáért, így akkor jár el megfelelő körültekintéssel, ha a mozgás megkezdése előtt, illetve utána is rendszeresen sportorvosi vizsgálaton vesz részt.

Az esetleges sérülések, balesetek elkerülése érdekében minden vendég csak és kizárólag megfelelő fizikai, egészségügyi és pszichés állapotban léphet be a létesítmény területére és veheti igénybe a szolgáltatásokat.

A szolgáltatások fertőző betegséggel rendelkező vendégek által nem vehetők igénybe!

Az általános higiénia és tisztaság megtartása és fenntartása érdekében a szolgáltatást igénybe vevő köteles betartani az arra vonatkozó és elvárható szabályokat. A terembe csak sportöltözetben, kizárólag beltéren használt sportcipőben szabad belépni, papucsban belépni TILOS! A teremben kötelező váltóruha (sportruházat) és zárt váltócipő használata. A teremben kötelező a törölköző használat a gépek használata közben.

Az öltözéknek alkalmas kell lennie az edzésre, nem lehet kihívó és kirívó, a testet megfelelően takarnia kell. Ennek elbírálása (megfelelőség) a terem alkalmazottjainak kizárólagos jogosultsága.

Az eszközök használata után a szolgáltatást igénybe vevőnek higiénia és tisztaság megtartása és fenntartása érdekében az edzőterem által biztosított fertőtlenítő szerrel és papírtörlővel olyan állapotba kell hozni az általa használt eszközt, hogy az a következő vendég számára használatra alkalmas legyen.

Az edzőterem zenét szolgáltat, egyéb zene csak fülhallgatón keresztül, személyi használatra lehetséges.

A szolgáltatások igénybevétele során csak zárt, műanyag palackban lévő folyadék fogyasztható.

A teremben mást edzésében zavarni, indokolatlanul korlátozni tilos, az emberi együttélés alapvető szabályait be kell tartani.

TILOS olyan magatartást tanúsítani, ami jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik, bűncselekménynek minősül vagy közerkölcsöt sért.

A Starfitness Nagyrét területén csak és kizárólag az Antiglare Power Kft jogosult szolgáltatást nyújtani, kereskedelmi tevékenységet folytatni, így az Antiglare Power Kft engedélye nélkül TILOS bármilyen szolgáltatást nyújtani, értékesíteni, marketing célú tevékenységet folytatni, szórólapot elhelyezni, hang és képfelvételt készíteni, bármi nemű tevékenységet, aktivitást szervezni, vagy ezeken akár vendégként részt venni!

Tilos a Starfitness Nagyrét területére bevinni bármilyen olyan dolgot, tárgyat, eszközt, ami alkalmas az ember testi épségének és vagy egészségének veszélyeztetésre. Tilos ételt, italt- kivéve (zárt, műanyag palackban lévő folyadék), élő állatot bevinni a létesítmény területére.

Aki nem így viselkedik, azt a terem alkalmazottjai figyelmeztethetik, szükség esetén távozásra felszólíthatják, aminek önként köteles eleget tenni!

Minden vendég köteles az eszközöket rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni és megtenni mindent annak érdekében, hogy az eszköz folyamatosan és mások által is használható állapotban maradjon. Ezért többek között ügyelni kell arra, hogy a bőrrel borított eszközökre súlyzót, nehéz vagy egyéb személyes tárgyat rakni tilos!

A Házirend súlyos és/vagy szándékos megszegése a teremből való kitiltással járhat. Ha a vendég a neki felróható okból kitiltásra kerül, az Antiglare Power Kft nem köteles visszaadni a jegy/vagy a bérlet fel nem használt részét, másrészt időszakosan vagy véglegesen megtagadható a beléptetése.

A Starfitness Nagyrét edzőteremben egyszerre tartózkodó személyek számát korlátozhatja a rendelkezésre álló öltöző szekrények száma. Továbbá az eszközök hozzáférhetőségét a Vendégek száma részben korlátozhatja, így nem tudjuk garantálni, hogy jogosultsága ideje alatt adott vendég minden eszközt használni tud, vagy az általa elképzelt ideig tud használni egy adott eszközt. Mindez a pillanatnyi telítettség függvényében változhat.

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személyek, akik a létesítmény területén tartózkodnak, kötelesek a fenti rendelkezések megszegésével az Antiglare Power Kft-nek okozott károkat – ideértve azt az esetet is, amikor az Antiglare Power  köteles a károkozó helyett más személyek irányában helyt állni – megtéríteni.

Az Starfitness Nagyrét edzőterem területén található eszközök és szolgáltatások kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használhatók, vagy vehetők igénybe.

Egyéb felelősségi szabályok:

Az Antiglare Power Kft nem vállal felelősség olyan személyi és vagy vagyoni károkért, amelyek abból erednek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő Vendég az eszközöket, szolgáltatásokat nem rendeltetésszerűen veszi igénybe, vagy a kár, a jogszabályok, illetve a Házirendben foglaltak be nem tartására vezethető vissza, vagy azt a károsult saját magatartásával maga okozta. Az ilyen jellegű és így keletkező károk megtérítéséért a károkozó felel.

A Starfitness Nagyrét területén mindenki kizárólag saját felelősségére tartózkodhat, illetve az edzőterem szolgáltatásait mindenki kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.

Minden vendégnek tisztában kell lenni azzal, hogy milyen a fizikai és egészségi állapota, így az ő felelőssége, hogy ezeknek megfelelő edzésformát, eszközöket (különösen figyeljen a megfelelő súlyválasztásra, ami szükséges, hogy igazodjon erőnlétéhez, fizikai, egészségügyi állapotához), szolgáltatásokat válasszon. Az Antiglare Power Kft mindazon esetlegesen bekövetkezett károkért, balesetekért kizárja a felelősségét, amik az előzőekben felsoroltak helytelen választásból erednek.

Rendkívüli események és kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség:

Minden Vendég köteles jelezni a recepción az általa tapasztalt vagy tudomására jutott rendkívüli eseményeket, az edzőterem területén található eszközökben, berendezésekben bekövetkezett meghibásodást, sérülést vagy a jelen Házirendben foglaltak megsértését a további károk, károsodások megakadályozása érdekében.

Öltözőszekrényekre, értékmegőrzőre és egyéb dolgokra vonatkozó felelősségi szabályok:

Az öltözőszekrényben elhelyezett tárgyak megóvásának érdekében a vendégek kötelesek ellenőrizni a szekrények bezárásakor, az öltöző elhagyása előtt, hogy a szekrény ajtaja ténylegesen bezáródott-e, illetve távozás előtt kötelesek ellenőrizni, hogy a szekrényt kiürítették-e. A bérlethez vagy a napi jegyhez kapott szekrénykulcsot és értékmegőrző kulcsot a vendég köteles magánál, mások számára nem hozzáférhetően, biztonságban tartani. Az Antiglare Power Kft nem vállal semmilyen felelősséget értékmegőrzőn kívül, sportolás, edzés, várakozás közben a területén letett, elhelyezett tárgyakban (ide értve az értéktárgyakat is) bekövetkezett károkért, azok eltulajdonításáért, illetve elvesztésért.

Az Antiglare Power Kft nem vállal semmilyen felelősséget az öltözőszekrényekben elhelyezett értéktárgyakban bekövetkezett károkért, ill. azok eltulajdonításáért sem.

Kép- és hangfelvétel készítésével kapcsolatos rendelkezések:

Felhívjuk a Vendégek figyelmét, hogy edzőtermünkben vagyonvédelmi és biztonsági célból kamerarendszer működik! A szolgáltatás igénybevételével (jegy vásárlás, bérlet váltás) ennek tényét a Vendég tudomásul veszi, egyúttal hozzájárul, és beleegyezik felvételek készítéséhez és tárolásához. A felvételeket az Antiglare Power Kft. kizárólag vagyonvédelmi és biztonsági célból jogosult felhasználni. Az Antiglare Power Kft. a felvételeket egy évig tárolja, azt követően megsemmisíti. Az Antiglare Power Kft. a felvételeket harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha arra hatóság, vagy jogszabály kötelezi.

Az edzőteremben igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések:

14 éven aluli gyerek csak szülői engedéllyel tartózkodhat az edzőteremben.

Az edzőteremben utcai cipő és papucs és minden féle utcai viselet (pl. utcai cipő, farmernadrág) használata tilos. A szolgáltatásokat csak megfelelő sportöltözékben lehet igénybe venni (ilyen különösen a sportcipő, póló, trikó, top, sportnadrág). Az edző gépek, eszközök használata során törülköző használata kötelező. 

A gépeket és az eszközöket a használatot követően a szolgáltatást igénybe vevő köteles az edzőterem által biztosított fertőtlenítő folyadékkal és papírtörlővel letisztítani, ill. az általa használt eszközöket, gépeket alaphelyzetbe állítani, vagy a tároló helyére visszahelyezni.

A szolgáltatást igénybe vevő vendégek kötelesek úgy igénybe venni a szolgáltatásokat, hogy az mások egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse.

Étel, ital bevitele az edzőtérbe szigorúan tilos. Ez alól csak a PET palackos ital bevitele képez kivételt.

Hintőpor, magnézium por használata tilos.

Olyan eszközök, mint pl. a kardiogépek, amik kizárólag bemelegítési célt szolgálnak, csak korlátozott ideig vehetők igénybe. Ennek időtartama maximum egy óra.

Rendkívüli eseményről az azt észlelő Vendég elsődlegesen a recepcióst köteles haladéktalanul értesíteni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesíteni kell az alábbi szerveket:

Mentők (baleset esetén): 104

Tűzoltóság (tűz esetén): 105

Rendőrség (rendbontás esetén): 107

Általános segélyhívó (bármely vagy egyéb esetben): 112

 

 

 

 

 

 

 

A fenti Házirend 2023. április 11. napjától hatályos

Készült: Budapest, 2023.04.11.

Jóváhagyta: Szalai Bence az Antiglare Power Kft ügyvezetője

Star Fitness Nagyrét - Edzőterem Budapest 2. kerület © 2024 | Budapest Solymár Nagykovácsi Budakeszi Remeteszőlős Telki Pilisvörösvár Budaörs Páty Pilisszentiván Piliscsaba Stop Shop Hűvösvölgy

facebookemail